časovnica

Projekt je sestavljen iz treh ločenih, časovno zaporednih dejavnosti.

Prva dejavnost, ki je določitev optimalnega vzorca in druga dejavnost, ki je terensko zbiranje podatkov, sta načrtovni v prvem letu projekta . Tretja dejavnost, ki jo predstavljajo različne vrste analiz, je načrtovana v drugem letu projekta. Po opravljenih treh dejavnostih je v tretjem letu projekta načrtovana priprava predloga gozdnogojitvenih in gozdnogospodarskih smernic.

Spremljanje sekundarnih posledic je načrtovano do konca trajanja projekta.

Delovni sklopi projekta so načrtovanikot zaporedni koraki predvidene metodologije (določitev vzorca => terensko zbiranje podatkov => analiza terenskih podatkov => določitev smernic). Izjeme so le nekatere podporne aktivnosti (spletna stran, študij literature, GIS analiza, …), ki potekajo vzporedno z drugimi aktivnostmi.

Časovni načrt .pdf (priloga)

casovni_nacrt1