Delavnica “POGLED NA ŽLED – Gozdnogospodarski in gozdnogojitveni ukrepi po ujmah večjih razsežnosti”

V okviru projektov

  • CRP projekt »Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti« (nosilec dr. Andrej Kobler, V4-1422)
  • CRP projekt »Presoja in optimizacija načrtovanja in izvajanja nege mladega gozda v Sloveniji« (nosilec prof. dr. Jurij Diaci, V4-1420)
  • CRP projekt »Zagotavljanje gozdnega reprodukcijskega materiala za potrebe obnove gozdov ob naravnih ujmah večjega obsega ter ob pričakovanih spremembah pravnih zahtev« (prof. dr. Hojka Kraigher V4-1438)

bodo Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete in Zavod za gozdove Slovenije 13. in 14. maja 2015 organizirali delavnico z naslovom:

»POGLED NA ŽLED – Gozdnogospodarski in gozdnogojitveni ukrepi po ujmah večjih razsežnosti«

Delavnica je del aktivnosti znotraj zgoraj navedenih CRP projektov.

V sredo, 13. maja 2015, bodo predavanja z terenskim ogledom Rožnika. V četrtek, 14. maja 2015, bo organizirana terenska delavnica v okolici Sevnice za zaposlene na Zavodu za Gozdove.

Program delavnice

Prijave na povezavi: prijava

Lepo vabljeni!

 

Organizacijski odbor delavnice:
Peter Železnik, GIS
Tomaž Adamič, BFG
Zoran Grecs, ZGS
Andrej Breznikar, ZGS
Dušan Roženbergar, BFG

Strokovni odbor delavnice:
Hojka Kraigher, GIS
Jurij Diaci, BFG
Andrej Kobler, GIS