Aktualni žled na Kumu

V četrtek, 4. decembra 2014, je bil opravljen ogled aktualnega žledoloma na Kum.

Žled se je začel na 700 m nad morjem, prve lomiso bili opaženi na 1000 m. Narejeni so bili trije transekti, ki so se začeli na nadmorskih višinah 1050, 1150 in 1190 m z začetkom vedno na glavni cesti do koče in so tekli po izohipsi.

Na vsakem transektu so bili merjeni/ocenjeni prsni premer, drevesna vrsta, poškodovanost dreves po žledu (po projektni metodologiji za popis žledolomov) in debelina ledu. Merjenih je bilo prvih 90 merskih dreves 2 m levo/desno od izohipse. Izjema je transekt na 1190 m, ki vsebuje le 51 dreves, ker je delo zaradi padajočih vej postalo prenevarno.Polomljeno drevoDSCN4332DSCN4350