O PROJEKTU

Raziskovalni projekt »Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti, V4-1422« je bil izbran na Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »Zagotovimo.si hrano za jutri« v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/2014, z dne 28. 2. 2014).

Vodja raziskovalnega projekta je dr. Andrej Kobler, andrej.kobler(at)gozdis.si.

Vrednost projekta je ocenjena na 170.000 EUR.

Prijavitelj projekta je Gozdarski inštitut Slovenije, zanj Raziskovalna skupina za gozdno biologijo, ekologijo in tehnologijo.

V projektu poleg Gozdarskega inštituta Slovenije sodelujeta še Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in Inštitut za antropološke in prostorske študije Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.