pomembnejše objave

Gozdarski Vestnik 

Znanstvene objave

  • NAGEL, Thomas Andrew, FIRM, Dejan, ROŽENBERGAR, Dušan, KOBAL, Milan. Patterns and drivers of ice storm damage in temperate forests of Central Europe. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2016, vol. 135, iss. 3, str. 519-530, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-016-0950-2, doi: 10.1007/s10342-016-0950-2. [COBISS.SI-ID 4348070]
  • DE GROOT, Maarten, OGRIS, Nikica, KOBLER, Andrej. The effects of a large-scale ice storm event on the drivers of bark beetle outbreaks and associated management practices. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2018, vol. 408, str. 195-201. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2017.10.035

Diplomska in magistrska dela

  • OPEKA, R., 2016. Ocena sestojne zgradbe v gozdnem rezervatu Pleša : diplomsko delo – visokošolski strokovni študij – 1. stopnja. Ljubljana, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozsne vire, 34 str.
  • BAŠA, M., 2016. Razvojna dinamika dveh gozdnih rezervatov na območju žledoloma : magistrsko delo – 2. stopnja. Ljubljana, UL, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 67 str.
  • Tomšič Gašper, 2017, Uspešnost naravne obnove v sestoju močno poškodovanemu po žledolomu 2014, Diplomsko delo, , Gozdarstvo – VS BSc, v postopku.

Strokovna poročila

  • KOBLER A., DE GROOT M., KOBAL M. 2016. Analiza podatkov terenskega popisa posledic žleda januarja 2014. Projekt CRP Učinki žleda na gozdove glede na sestojne in talne značilnosti. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije: 78 str.

Spletne objave

Objave v zbornikih mednarodnih konferenc

  • ROŽENBERGAR, Dušan, NAGEL, Thomas Andrew, ROZMAN, Andrej, FIRM, Dejan, KOCJAN, Darja, DIACI, Jurij. Natural disturbances as a basis for adapted silvicutural measures. V: AYAN, Sezgin (ur.). Abstract book. Kastamonu: [s. n.], 2015, str. 27-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 4180390]
  • ROŽENBERGAR, Dušan, NAGEL, Thomas Andrew, DIACI, Jurij. From natural disturbance to uneven-aged forest management. V: The science and art of uneven-aged silviculture : a biennial meeting of the IUFRO 1.05.00, uneven-aged silviculture working group. [Little Rock: s.n.], 2016, str. 73-74. [COBISS.SI-ID 4435366]
  • ROŽENBERGAR, Dušan. Regeneration after ice storm and salvage logging – a case study. V: 2nd international conference on forests. [S. l.]: Bavarian Forest National Park, 2017, str. 105. https://goo.gl/RjD29X [COBISS.SI-ID 4783526]
  • NAGEL, Thomas Andrew, FIRM, Dejan, ROŽENBERGAR, Dušan, PISEK, Rok, MIHELIČ, Tomaž. Slovenia’s extreme case of integrative forest management and implications for biodiversity conservation. V: 2nd international conference on forests. [S. l.]: Bavarian Forest National Park, 2017, str. 31. https://goo.gl/ikzJNG [COBISS.SI-ID 4785062]

Znanstvena monografija