Terensko delo 2014

Od 1. septembra do sredine novembra  2014 se je na območju celotne Slovenije izvajal prvi sklop popisa ploskev poškodovanih po žledu, ki je našo deželo prizadel konec januarja 2014.

Popis v nekaj točkah:

Vnos podatkov na tablični računalnik

  • Terenski popis so izvajali zaposleni na Gozdarskem inštitutu Slovenije, Biotehniški fakulteti , Oddelku za gozdarstvo in obn. gozdne vire, ter študenti. Za vnos podatkov so prvič uporabljali 5 tabličnih računalnikov  na katerih se je izmenjalo 11 različnih uporabnikov.
  • Povprečna starost popisovalcev oz. uporabnikov tabličnih računalnikov (tablic) je bila 32 let.
  • Tablica je bila povprečno aktivna po  3-4h /dan.
  • Delo s tablico je delo olajšalo in prenos podatkov poenostavilo.
  • Delo je potekalo 15 delovnih dni  na mesec po 8h ali več.
  • Norma se je gibala okrog 5 ali več ploskvic na dan (glede na terenske razmere)  oz. nujno 1  grozd.
  • Realizacija popisa je dosegla pričakovanja, saj je bilo popisanih več kot polovica od 134 grozdov.